Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT

Felhasználó a www.menmax.hu  portálra történő belépésével elfogadja az alábbi
feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója,
előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A www.menmax.hu portálon (a továbbiakban: Portál) található összegyűjtött és
strukturált tartalom a Bossmedia Agency Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető)
szellemi tulajdona.

Üzemeltető fenntart minden, a Portál bármely részének bármilyen módszerrel,
technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
A Portálhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar
törvények védik. Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Portál
egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag,
adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.
A Portál tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából -
merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult
a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére,
adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba
hozatalára.

A Portál teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői
jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt
pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az
Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni,
azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még
változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi
következményeket von maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását
és kárának megtérítését.

A Portálról értesüléseket átvenni csak az adott portálra való hivatkozással
lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a Portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A Portál domain neve szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás
kivételével – kizárólag az Üzemeltető előzetes és kifejezett írásos
hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek a Portálon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt
állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos
azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni
vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Üzemeltető a Portál használata során tudomására jutott személyes adatot a
személyes adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes
adatát eljuttatja az Üzemeltetőhöz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az
Üzemeltető – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa
és kezelje. Üzemeltető az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére,
üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó
valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.
Üzemeltető az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan
védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Üzemeltető a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a
tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.